Bulud hesablamaları nədir ?

Bugünki gündə bulud hesablamaları terminin hər kəs tərəfindən qəbul olunan birmənalı tərifi mövcud deyil. Əksəriyyət tərəfindən qəbul edilən və mövzu ilə əlaqədar ədəbiyyatlarda ən çox rast gəlinən tərif Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Beynəlxalq Standartlar və Texnologiya İnstitutu (NIST) tərəfindən verilmişdir : Bulud hesablamaları ” tənzimlənə bilən hesablama resurslarından ibarət olan ortaq bir hovuza , uyğun …

AngularJs – in yüklənməsi və ilk proqramımızın (Hello World!) yazılması #2

Tətbiqetməmizdə AngularJs-dən istifadə etməyə başlamaq üçün aşağıdakı 2 addımı yerinə yetirmək lazımdır:  angular.js kitabxanasının yüklənilməsi  Veb səhifəmizin hansı hissəsini idarə etməsini istədiyimizi Angulara ng-app direktivi vasitəsilə bildirmək. Angular.js kitabxanasının yüklənilməsi. angular.js kitabxanasını səhifəmizə 2 üsulla daxil edə bilərik: Angularjs.org rəsmi saytından kitabxananı yükləyərək səhifəmizə çağırmaq angular.js scriptini Google CDN – vasitəsilə səhifəmizə yükləmək Google CDN (Content …

“Bulud Hesablamaları” terminindəki “bulud” nədir ?

“ Bulud hesablamaları ” terminində istifadə olunan “Bulud” ifadəsinin mənşəyi interneti təmsil etmək üçün istifadə olunan bir metaforaya dayanır.(Veltve vd. , 2010 . s.3 ) . Bu metaforda kompüter şəbəkəsi diaqramlarında server və kliyent kompüterlər , şlüz (gateway) , marşrutlaşdırıcı (router) və switch kimi şəbəkə elementləri və aralarındakı əlaqələr qurulduqdan sonra geridə qalan detallar Şəkil …

Bulud Hesablamalarının tarixi

İlk istehsal olunan kompüterlər çox böyük ölçülü, mərkəzi hesablama maşınları idi.Meynfreym adı verilən bu kompüterlər ölçülərinin çox böyük olması və çox bahalı olması səbəbi ilə müəyyən bir ərazidə qurularaq çoxlu sayda istifadəçiyə xidmət göstərə biləcək şəkildə hazırlanırdı. Mərkəzləşdirilmiş hesablama sistemlərinin xidmət olaraq təklif olunması ideyası 1960 ci illərə dayanır.Həmin dövrdə hesablama xidmətləri şəbəkə üzərində meynfreymlər …

AngularJs nədir? #1

JavaScript dili ilə tətbiqetmələrin yaradılması həmişə problemli olmuşdur.Bu dilin həddindən artıq elastiki (struktur cəhətdən) və dəyişən tiplərinin yoxlanılması imkanının zəif olması səbəbi ilə böyük ölçülü tətbiqetmələrin bu dildə yazılması çox çətin başa gəlmişdir.Bundan başqa biz müxtəlif tip proseslər üçün Javascript-dən istifadə edirik : İstifadəçi interfeysinin manipulyasiyası, kliyent-server arasında qarşılıqı əlaqə, tətbiqetmənin biznes məntiqinin işlənməsi və …